Náhrady

Náhrady

Nehralo se Hraci Náhradní termín
18.2. Bem A., Roulova K.  
11.4. Hajkova  
10.5. Pazlerovi  
15.5. Beranek F.  
17.5. Medek O  
15.5. Medek O.  
16.5. Beranek F.  
22.5. Hajkova, Strnadova  
22.5. Medek O  
22.5. Beranek F.  
22.5. Apltauer A., Balogh M.  
28.5. Beranek F.  
6.6. Beranek  
19.6. Medek O.  
26.6. Beranek F.  
28.6. Strnadova L.  
28.6. Medek  
26.6. Horcik  
  Arseniy  
18.9. Medek  
18.9. Beranek  
20.9. Horcik  

Systém náhrad
Tréninky zrušené ze strany TŠ Break budou nahrazeny vždy.

Individuální trénink:
Trénink bude nahrazen, pokud se hráč omluví do 19 hodin předchozího dne tréninku.
Pokud nebude dodržen termín pro omluvu, není možné trénink nahradit.

Skupinový trénink:
Pokud se všichni hráči z tréninkové skupiny omluví do 19 hodin předchozího dne tréninku, bude trénink nahrazen v jiném termínu.
V případě, že hráč zamešká hodinu např. z důvodu nemoci, ale ostatní hráči ze skupiny trénink odehrají, nevzniká tomuto hráči nárok na náhradní trénink.

Viz řád TŠB.