Náhrady

Náhrady

Nehralo se Hraci Náhradní termín
18.2. Bem A., Roulova K.  
11.4. Hajkova  
8.5. Lesko,Tuma  
10.5. Pazlerovi  
15.5. Beranek F.  
17.5. Medek O  
15.5. Medek O.  
16.5. Beranek F.  
20.5. Ubranek, Peknicova  
22.5. Hajkova, Strnadova  
22.5. Medek O  
22.5. Beranek F.  
22.5. Lesko, Tuma  
22.5. Apltauer A., Balogh M.  
28.5. Beranek F.  
6.6. Beranek  
19.6. Medek O.  
21.6. Medek O.  
14.6. Mateju  
26.6. Landova A., Veinlichova T  
26.6. Beranek F.  
28.6. Strnadova L.  
28.6. Medkova Verca  
28.6. Medek  
26.6. Horcik  

Systém náhrad
Tréninky zrušené ze strany TŠ Break budou nahrazeny vždy.

Individuální trénink:
Trénink bude nahrazen, pokud se hráč omluví do 19 hodin předchozího dne tréninku.
Pokud nebude dodržen termín pro omluvu, není možné trénink nahradit.

Skupinový trénink:
Pokud se všichni hráči z tréninkové skupiny omluví do 19 hodin předchozího dne tréninku, bude trénink nahrazen v jiném termínu.
V případě, že hráč zamešká hodinu např. z důvodu nemoci, ale ostatní hráči ze skupiny trénink odehrají, nevzniká tomuto hráči nárok na náhradní trénink.

Viz řád TŠB.