Náhrady

Systém náhrad

Tréninky zrušené ze strany TŠ Break budou nahrazeny vždy.

Individuální trénink:
Trénink bude nahrazen, pokud se hráč omluví do 19:00 hod. předchozího dne tréninku.
Pokud nebude dodržen termín pro omluvu, není možné trénink nahradit.

Skupinový trénink:
V případě, že se hráč omluvil den předem a důvodem je nemoc, může si trénink nahradit v jiné skupině, pokud se v ní uvolní místo.

Viz řád TŠB.