Náhrady

Všechny neodehrané tréninky z důvodu pandemie Covid 19 budou hráčům převedeny do 2. poloviny zimní sezony, která bude 4.1. – 18.4.2021.

V lednu budete pouze vyzváni k doplacení rozdílu částky, která pokryje zbývající tréninky do 18.4.2021.

Nahrady

Jméno pocet nahrad termin nahrady
Kabatek 1  
Beránek F. 1  
Medek O. 3  

Systém náhrad
Tréninky zrušené ze strany TŠ Break budou nahrazeny vždy.

Individuální trénink:
Trénink bude nahrazen, pokud se hráč omluví do 19 hodin předchozího dne tréninku.
Pokud nebude dodržen termín pro omluvu, není možné trénink nahradit.

Skupinový trénink:
Pokud se všichni hráči z tréninkové skupiny omluví do 19 hodin předchozího dne tréninku, bude trénink nahrazen v jiném termínu.
V případě, že hráč zamešká hodinu např. z důvodu nemoci, ale ostatní hráči ze skupiny trénink odehrají, nevzniká tomuto hráči nárok na náhradní trénink.

Viz řád TŠB.