Náhrady

Náhrady

Nehralo se Hraci Náhradní termín
28.5. Beranek F.  
6.6. Beranek  
26.6. Beranek F.  
28.6. Strnadova L.  
18.9. Beranek  
25.9. Laurinka Strnadová 17.11.
2.10. Beranek  
10.10. Kosobudova  
11.10. Spinkovi  
11.10. Spinkovi  
16.10. Medek O. 17.11.
16.10. Medkova V. 17.11.
16.10. Bartusek J.  
16.10. Strnadova L  
16.10. Beranek F  
25.10. Spinkovi  
25.10. Spinkovi  
29.10. Steinbauer, Beranek  
30.10. Medek O  
30.10. Medkova V  
6.10. Jonas Bartusek  
15.11. Spinkovi  
29.10. Landova  
12.11. Landova  

Systém náhrad
Tréninky zrušené ze strany TŠ Break budou nahrazeny vždy.

Individuální trénink:
Trénink bude nahrazen, pokud se hráč omluví do 19 hodin předchozího dne tréninku.
Pokud nebude dodržen termín pro omluvu, není možné trénink nahradit.

Skupinový trénink:
Pokud se všichni hráči z tréninkové skupiny omluví do 19 hodin předchozího dne tréninku, bude trénink nahrazen v jiném termínu.
V případě, že hráč zamešká hodinu např. z důvodu nemoci, ale ostatní hráči ze skupiny trénink odehrají, nevzniká tomuto hráči nárok na náhradní trénink.

Viz řád TŠB.