CENÍK

Trénink – individuální
400 kč/hod + cena kurtu

Tenisová školička
V tenisové školičce trénujeme děti individuálně a ve skupinách 2-4 dětí.

Školné na období: 13.09 – 17.12.2021

Trénink 1 x týdně ve skupině
2 děti ve sk. …………….. 5 175 Kč /os.
3-4 děti ve sk. ………….  3 450 Kč /os.

Trénink 2 x týdně ve skupině
2 děti ve sk. …………….. 10 350 Kč /os.
3-4 děti ve sk. ………….  6 900 Kč /os.

Školné je potřeba uhradit  do 13.09.2021
Bankovní spojení: 2900293434 / 2010 * do pozn. uveďte jméno hráče

Školné zahrnuje:
Trenéra
Pronájem kurtu
Míče a pomůcky