CENÍK

Trénink – individuální

400 kč/hod + cena kurtu

Tenisová školička

V tenisové školičce trénujeme děti individuálně a ve skupinách 2-4 dětí.

Školné na období 4 měsíců (16.09. – 20.12.2019)

1 x týdně trénink

3-4 děti ve sk. ………….  3 590 Kč /os.
2 děti ve sk. ……………..  5 350 Kč /os.

2 x týdně trénink

3-4 děti ve sk. ………….   7 150 Kč /os.
2 děti ve sk. ……………..  10 690 Kč /os.

Školné prosíme uhradit  do 20.09.2019
Bankovní spojení: 2900293434 / 2010 * do pozn. uveďte jméno hráče

Školné zahrnuje:
Trenéra
Pronájem kurtu
Míče a pomůcky